Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 19.06.2018

    KA INKLUZIVNOJ OMLADINSKOJ POLITICI

    KA INKLUZIVNOJ OMLADINSKOJ POLITICI

    Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji organizovao je 19.juna konferenciju: „Uključivanje Uživo – Ka inkluzivnoj omladinskoj politici“. Konferencija je bila prilika za okupljanje nacionalnih i lokalnih aktera u ostvarivavnju ciljeva Nacionalne strategije za mlade, koji se tiču aktivnog učešća i uključivanja mladih iz društveno osetljivih grupa. Gradsku opštinu Palilula-Kancelariju za mlade, predstavljali su Dušan Pujović, Filip Cvetković i Milan Marinković.

    Nakon uvodnih izlaganja i diskusije učesnika Konferencije, organizovana je radionica „Sinergijom do inkluzivne omladinske politike“, pri čemu su učesnici podeljeni u manje grupe u okviru kojih su razmenjivali svoje stavove, mišljenja i iskustva, i sačinili konkretne predloge politika koji su kasnije podeljeni na plenumu. Teme su bile: Šta mogu da dobijem, odnosno koja je korist od međusektorske saradnje u sprovođenju inkluzivne omladinske politike? Koji su izazovi u sprovođenju inkluzivne omladinske politike i kako ih prevazići? Koje su nedostajeće kompetencije u procesima sprovođenja inkluzivne omladinske politike i kako ih steći? Kroz zajedničku razmenu mišljenja, mladi su došli do praktičnih zaključaka koji će, po oceni organizatora skupa, značajno doprineti institucionalnom razvoju inkluzivne omladine politike.D.V.