Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 10.05.2017

  INOVATIVNI PRISTUP U PROMOCIJI LOKALNE KULTURNE BAŠTINE

  INOVATIVNI PRISTUP U PROMOCIJI LOKALNE KULTURNE BAŠTINE

  U Media&reform centru Niš održana je međunarodna Konferencija: ,,Inovativni pristup u predstavljanju turističkih potencijala lokalne kulturne baštine u prekograničnom regionu Pirdopa i Palilule,, u okviru aktivnosti partnerskih opština Pirdop (R.Bugarska) i GO Palilula na projektu: “Promocija turističkih potencijala kroz interaktivne izložbe kulturno – istorijskog nasleđa prekograničnog regiona”. Ovaj projekat se ostvaruje kroz INTERREG – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija uz podršku EU.

  O prekograničnoj saradnji, aktivnostima na projektu i partnerskoj saradnji dve opštine govorili su: prof. dr Edvin Sugarev, generalni konzul Republike Bugarske u Nišu, Aleksandar Ždrale, predsednik GO Palilula Niš, Angel Gerov, predsednik opštine Pirdop, Kostadin Kostadinov, projekt menadžer, Jovica Damjanović, koordinator projekta u opštini Palilula i Dragan Vidojković, PR i media konsultant.

  Aktivnosti na prekograničnom projektu partnerskih opština Pirdop (Republika Bugarska) i niške gradske opštine Palilula otpočele su krajem 2016.godine (16.decembra) radnim sastankom u Nišu. Opština Pirdop u Republici Bugarskoj, bila je domaćin prve međunarodne Konferencije „Nove perspektive turističkih potencijala lokalne kulturne baštine u opštinama Pirdop i Palilula“ 21.februara ove godine. U proteklom periodu, nakon raspisivanja tendera, određena je producenska kuća kojoj je poverena izrada dokumentarnog filma sa temom ,,Kulturna baština Pirdopa i Palilule očuvana kroz vekove,,. Ovaj susret na drugoj konferenciji u Nišu iskorišćen je za prezentaciju i razgovor o radnoj verziji filma koji će promovisati potencijale dve opštine i doprineti boljem upoznavanju.

  Opšti cilj projekta, “Promocija turističkih potencijala kroz interaktivne izložbe kulturno – istorijskog nasleđa prekograničnog regiona”, koji traje 12.meseci je da se razvije jedinstvena i inovativana prezentacija turističkih potencijala u partnerskim opštinama Pirdop i Palilula. Opštine Pirdop i Palilula su bogate lokacijama kulturnog značaja i mogu postati osnova za razvoj kulturnog turizma na obe strane granice.(D.Vidojković, foto EKOpolis)