Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 19.07.2022

  IZGRADNJA POVERENJA KROZ PROCES DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM RASPRAVAMA

  IZGRADNJA POVERENJA KROZ PROCES DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM RASPRAVAMA

  U Niškom kulturnom centru, u organizaciji Gradske opštine Palilula i Media i reform centra Niš, 19.jula održano je javno čitanje nacrta Odluke o javnim raspravama. Ovaj dokument je nastao u okviru projekta „Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke –
  gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana“, Finansira se kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. O pojedinostima ove aktivnosti govorili su Bratislav Vučković, predsednik opštine Palilula i Nebojša Rančić, ekspert za javne politike MRCN.

  Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je više načina kako građani mogu da se uključe u proces donošenja odluka na lokalu, među kojima je i javna rasprava. Koristeći model Odluke koji je predložila Stalna Konferencija gradova i opština, kao osnov, uz nove predloge i ideje, kroz konsultacije stručnjaka, medija, predstavnika poslovne zajednice i organizacija civilnog društva (kroz sastanke fokus grupa), tokom perioda januar – maj 2022. godine, kreirali smo ovu Odluku, ističe Bratislav Vučković, predsednik GO Palilula. Želimo da ovaj dokument, kroz participativan proces do kraja septembra usvojimo na sednici Skupštine GO Palilula, što je i naša obaveza po Statutu čije smo izmene i dopune usvojili 2019. godine,

  O nacrtu Odluke o javnim raspravama, koja je postavljena na sajtu www.palilula.eu građani mogu da se izjasne i u okviru javne rasprave koja traje od 22.juna do 22.jula 2022. godine. Svi komentari, predlozi, sugestije i primedbe mogu se dostaviti putem imejla na adresu: projekti@palilula.eu , poštom ili neposredno na pisarnici GO Palilula. O celom procesu javnost će biti informisana preko veb sajta opštine Palilula i sredstava javnog informisanja, uključujući i portal mediareform.rs. (D.Vidojković, tekst-fotografije)