Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 09.03.2017

  IZMENA STATUTA, PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA

  IZMENA STATUTA, PLANOVI I PROGRAMI RAZVOJA

  Šesta redovna sednica Skupština Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavala Adriana Anastasov, održana je 9.marta u sali Niškog kulturnog centra. Nakon donošenja odluke o potvrđivanju mandata Biljani Krstić i Miodragu Tošiću, novim odbornicima u Skupštini Gradske opštine Palilula, usvojen je zapisnika sa 5. redovne sednice Skupštine. Pre razmatranja utvrđenog dnevnog reda, predsednik opštine Aleksandar Ždrale, čestitao je Međunarodni dan žena odbornicama Skupštine i kao znak pažnje uručio cveće.

  Na šestoj sednici Skupštine doneta je odluka o promeni Statuta Gradske opštine Palilula; Odluka o usvajanju Akcionog plana razvoja opštine Palilula – Niš za 2017 – 2021 godinu; Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u Gradskoj opštini Palilula – Niš za 2017. godinu.

  Odbornicu su dali i prethodno mišljenje na Program uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2017. godinu i Program razvoja grada Niša za 2017. godinu.

  U skladu sa novim prenetim ovlašćenjima grada opštinama, prvi put je Skupština opštine Palilula razmatrala i dala prethodno mišljenje na programe rada javnih preduzeća za 2017.godinu čiji je osnivač Grad: JP „Nišstan“ Niš , JP „Zavod za urbanizam“ Niš, JKP „Gorica“ Niš, JKP „Mediana“ Niš, JKP „Objedinjena naplata“ Niš, JKP „Direkcija za javni prevoz grada Niša, JKP „Gradska toplana“Niš, JKP „Tržnica“ Niš, JKP „Gradska stambena agencija“ Niš, JP „Aerodrom“ Niš, JKP „Naissus“ Niš, JKP „Parking servis“ Niš, JP „Direkcije za izgradnju grada Niša“.