Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 31.05.2019

  JAVNA RASPRAVA O TREĆOJ IZMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  Stavlja se na javnu raspravu radna verzija Odluke o trećoj izmeni Statuta Gradske opštine Palilula, koju je utvrdilo Veće Gradske opštine Palilula Odlukom broj 328-2/19-03 od 31.05.2019. godine.

  Javna rasprava se sprovodi stavljanjem radne verzije Odluke o trećoj izmeni Statuta na oglasnu tablu Uprave Gradske opštine Palilula u periodu od 01.06.2019. god. od 9,00 časova do 04.06.2019. godine do 14,00 časova.

  Javna rasprava će se održati u prostorijama Niškog kulturnog centra, u utorak 04.06.2019. godine u periodu od 11,00 časova do 12,00 časova.

  Sve predloge i primedbe zainteresovane strane mogu u toku trajanja javne rasprave dostaviti Radnoj grupi za izradu predloga Odluke trećoj izmeni Statuta Gradske opštine Palilula na adresu Gradske opštine Palilula, ul. Branka Radičević broj 1, osobi za kontakt sekretaru Skupštine Gradske opštine Palilula, broj:063-116-8409, e-pošta: slobodanka.djordjevic@palilula.eu.

  Odluka o trećoj izmeni Statuta Gradske opštine Palilula