• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: “Delivery of equipment for maintenance of green infrastructure in Palilula, Nis, Serbia”, reference number RD-02-29-85 / 04
Врста набавке:
tenderPalilulaNis.rar-2023-02-27 12:56:52tenderPalilulaNis.rarClarificationsForTenderNo.RD-02-29-85-04.doc-2023-02-27 12:57:20ClarificationsForTenderNo.RD-02-29-85-04.docawardDecisionLot1.jpg-2023-02-27 12:57:31awardDecisionLot1.jpgawardDecisionLot2.jpg-2023-02-27 12:57:41awardDecisionLot2.jpg
Редни број набавке: ЈН 04-21
Предмет јавне набавке: Радови на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији ГО Палилула
Врста набавке:
JN-Putevi-04-21.zip-2023-02-27 12:55:47JN-Putevi-04-21.zip
Редни број набавке: ЈН 03-21
Предмет јавне набавке: Одржавање хлоринаторских станица
Врста набавке:
JN-HlorinatorskeStanice-03-21.zip-2023-02-27 12:54:38JN-HlorinatorskeStanice-03-21.zip
Редни број набавке: ЈН 02-21
Предмет јавне набавке: Набавка горива
Врста набавке:
JN-Gorivo-02-21.zip-2023-02-27 12:53:54JN-Gorivo-02-21.zip
Редни број набавке: ЈН 01-21
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста набавке:
JN-ElektricnaEnergia-01-21.zip-2023-02-27 12:52:56JN-ElektricnaEnergia-01-21.zip
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: План јавних набавки за 2022. годину
Врста набавке:
plan2022.xlsx-2023-02-27 12:49:10plan2022.xlsxplan2022Izmena.xlsx-2023-02-27 12:50:00plan2022Izmena.xlsxplan2022Izmena2.xlsx-2023-02-27 12:50:10plan2022Izmena2.xlsxplan2022Izmena3.xlsx-2023-02-27 12:50:20plan2022Izmena3.xlsxresenje2022.pdf-2023-02-27 12:49:22resenje2022.pdfresenjeIzmena.pdf-2023-02-27 12:51:05resenjeIzmena.pdfresenjeIzmena2.pdf-2023-02-27 12:51:18resenjeIzmena2.pdfresenjeIzmena3.pdf-2023-02-27 12:51:28resenjeIzmena3.pdf
close