Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Kancelarija za mlade

  Kancelarija za mlade

  U cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno uključivanje u savremene tokove razvoja društva, Gradska opština Palilula je donela odluku o otvaranju Kancelarije za mlade, u skladu sa Preporukom Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

  Ciljevi Kancelarije za mlade su:

  1. afirmacija mladih,
  2. pružanje podrške inicijativama i projektima mladih,
  3. promovisanje zdravih stilova života,
  4. ekonomsko osnaživanje mladih,
  5. neformalno obrazovanje mladih,
  6. informisanje mladih,
  7. promovisanje vrednosti poštovanja ljudskih prava, ravnopravnosti i tolerancije,
  8. prevencija destruktivnog ponašanja mladih i
  9. promovisanje volonterskog rada.

  Kancelarija za mlade učestvuje u izradi Lokalne strategije za mlade i Akcionog plana za mlade.Delatnost Kancelarije za mlade sadržana je u organizovanju kreativnih radionica iz različitih oblasti, interkulturalnih radionica i radionica za usavršavanje i razvoj ličnih i socijalnih veština.

  Kancelarija za mlade organizuje edukacije o zdravim stilovima života, o ljudskim pravima, trafikingu, rodnoj ravnopravnosti, ekologiji kao i edukacije u cilju profesionalnog usavršavanja. Kancelarija za mlade se bavi organizacijom različitih prezentacija i sportskih aktivnosti.

  Celokupna delatnost Kancelarije za mlade ostvaruje se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije koja je usvojena 9. maja 2008. godine.

  E-Pošta: kzm_go_palilula@yahoo.com