Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Komunalni poslovi

  NADLEŽNOSTI GRUPE ZA KOMUNALNE POSLOVE

   1. KOMUNALNA INSPEKCIJA :
    • Redovno rešavanje predmeta po prijavama građana vezanih za nepravilnosti koje se javljaju na javnim površinama odn. površinama koje su u vlasništvu grada
    • Rešavanje problema po službenoj dužnosti vezanih za bespravno zauzeće javnih površina ( letnje bašte , frižideri, građevinski materijal, tezge ispred prodavnica i dr.)
    • Kontrole vanpijačne prodaje
    • Kontrole nezakonitog odlaganja otpadnog materijala na javnim površinama i evidentiranje divljih deponija uz dostavljanje istih nadležnim službana za uklanjanje istih.
    • Kontrole nezakonitog držanja domaćih životinja
    • kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata i dr.
    • Vršenje nadzora nad radom Javnih komunalnih preduzeća. ( Održavanje komunalnih objekata, udarne rupe, čišćenje ulica, neispravna javna rasveta, zapušeni slivnici, čišćenje ulica od snega i leda i dr. )

  Zahtev za postupanje komunalnog inspektora uprave go palilula

   1. KOMUNALNI POSLOVI :

  Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
  Obrazac prijave za registraciju
  Obrazac prijave za registraciju dodatak
  Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

   1. KONTROLNE LISTE

  Kontrolne liste komunalne inspekcije prilikom vršenja inspekcijskog nadzora


  Izveštaj o radu komunalne inspekcije Gradske opštine Palilula za 2018. godinu

  Izveštaj o radu komunalne inspekcije Gradske opštine Palilula za 2019. godinu

  Izveštaj o radu komunalne inspekcije Gradske opštine Palilula za 2020. godinu

  Izveštaj o radu komunalne inspekcije Gradske opštine Palilula za 2021. godinu

   


  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018. godinu

  Godišnji plan za 2018. godinu

  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2019. godinu

  Godišnji plan za 2019. godinu

  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2020. godinu

  Godišnji plan za 2020. godinu

  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2021. godinu

  Godišnji plan za 2021. godinu

  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2022. godinu

  Godišnji plan za 2022. godinu

  Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2023. godinu

  Godišnji plan za 2023. godinu