Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Konkursi

  Konkursi


  Konkurs za projekte od javnog interesa
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni konkurs
  • Javni konkurs za dodelu sredstava za projekte od javnog interesa


  ARHIVA 2022. godina


  Konkurs za programe iz oblasti sporta
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni konkurs
  • Javni konkurs za dodelu sredstava za programe iz oblasti sporta


  Konkurs za projekte iz oblasti kulture
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni konkurs
  • Javni konkurs za dodelu sredstava za projekte iz oblasti kulture


  ARHIVA 2021. godina


  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2021. godinu za projekte iz oblasti kulture
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni konkurs Gradske opštine Palilula za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021. godinu


  • Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za Gradsku opštinu Palilula za 2021. godinu
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv za finansiranje/ sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa za 2021. godinu


  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta za 2021. godinu
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv za finansiranje programa iz oblasti sporta za 2021. godinu


  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2021. godinu za projekte iz oblasti kulture
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni konkurs Gradske opštine Palilula za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2021. godinu


  • Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za Gradsku opštinu Palilula za 2021. godinu
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv za finansiranje/ sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa za 2021. godinu


  • Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta za 2021. godinu
  • Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv za finansiranje programa iz oblasti sporta za 2021. godinu


  ARHIVA 2020. godina


  • JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020. godinu za projekte iz oblasti kulture
  • APLIKACIONI FORMULAR za prijavu na javni konkurs Gradske opštine Palilula za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2020.godinu
  • ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020. godinu za projekte iz oblasti kulture


  • JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020 godinu za programe iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Palilula
  • APLIKACIONI FORMULAR za prijavu na javni poziv Gradske opštine Palilula za sufinansiranje/finansiranje programa iz oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020.godinu
  • ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020 godinu za programe iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Palilula


  • JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za programe i projekte od javnog interesa za 2020. godinu
  • APLIKACIONI FORMULAR za prijavu na javni poziv Gradske opštine Palilula za finansiranje/ sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa za 2020.godinu
  • ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za učešće Gradske opštine Palilula u finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa sredstvima iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020 godinu

  • Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika uprave Go Palilula

  • JAVNI POZIV za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića iz budžeta gradske opštine palilula za 2020. godinu
  • APLIKACIONI FORMULAR za dodelu sredstava za održavanje osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji Gradske opštine Palilula
  • ODLUKA o raspisivanju javnog Poziva Gradske opštine Palilula za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2020. godinu


  ARHIVA 2019. godina
  JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2019 godinu za projekte iz oblasti kulture koji su od značaja za Gradsku opštinu Palilula
  Aplikacioni formular za kulturu 2019. god.

  JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2019 godinu za programe iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Palilula
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.
  Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz oblasti sporta

  Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa
  Aplikacioni formular za programe i projekte

  Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz oblasti sporta
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2019. god.
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.

  Odluka o izboru kandidatkinja koji ispunjavaju uslove i kriterijume iz javnog poziva u 2019. godini
  Javni poziv u okviru realizacije „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti“
  Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta
  Javni poziv za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i vrtića
  Aplikacioni formular škole i vrtići
  Aplikacioni formular za programe i projekte
  Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2019. god.
  Aplikacioni formular za kulturu 2019. god.
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture 2019. god.


  ARHIVA 2018. godina
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2018
  Aplikacioni formular za sport 2018
  Aplikacioni formular za kulturu
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture
  Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u
  2018. godini

  Aplikacioni formular za kulturu
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture
  Aplikacioni formular za sport
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta