Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 27.03.2020

    PORODIČNI PLAN ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA KOVID-19

    Korona virusi (CoV) su velika porodica virusa koji izazivaju bolesti u rasponu od blage prehlade do težih respiratornih bolesti, poput poznatog bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) i teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV). Pored ovih poznatih korona virusa, trenutno se pojavio novi korona virus (2019-nCoV) koji je dobio naziv KOVID-19. To je soj koji ranije nije identifikovan kod ljudi.

    Preuzmite porodični plan zaštite od korona virusa kovid-19