Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 19.04.2017

  KULTURNO NASLEĐE PIRDOPA I PALILULE U DOKUMENTARNOM FILMU

  KULTURNO NASLEĐE PIRDOPA I PALILULE U DOKUMENTARNOM FILMU

  U okviru projekta, partnerskih opština Pirdop (Republika Bugarska) i niške gradske opštine Palilula, “Promocija turističkih potencijala kroz interaktivne izložbe kulturno – istorijskog nasleđa prekograničnog regiona” koji je podržan od INTERREG – IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska–Srbija, jedna od aktivnosti je i snimanje dokumentarnog filma.

  Nakon sprovedene tenderske procedure, filmska ekipa iz Beograda, posetila je Gradsku opštinu Palilula. U razgovoru sa predsednikom opštine Aleksandrom Ždraletom utvrđena je dinamika i obezbeđeni su potrebni uslovi za snimanje na lokacijama u opštini Palilula: Spomen park „Bubanj“, Bugarsko groblje, prostor oko železničke stanice, crkva Sv. Petke, Inžinjeriska kasarna, Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, park i spomenik Avijatičarima, Bogoslovija i Hilandarski metoh, Crkva Sv. Nikole, Staro groblje, Manastir Sv.Trojice u Gabrovcu, planina Seličevica, panorama opštine Palilula, aktivnosti izviđača na Bubnju…Sa ekipom filma, u realizaciji radnog snimanja na projektu, učestvovali su i zamenik predsednika opštine Nikola Božić, koordinator projekta u opštini Palilula Jovica Damjanović i novinar-autor EKOpolis mreže Dragan Vidojković. Snimanje je narednih dana nastavljeno u opštini Pirdop u Bugarskoj.

  Snimatelj Dragan Đorđević i novinar-producent Maja Rajčić kažu da će dokumentarni film (radni naslov) „Kulturno nasleđe Pirdopa i Palilule“ predstaviti najznačajnije turističke i kulturne potencijale dve partnerske opštine. Planirano je, u okviru projekta, da se ovo ostvarenje prikaže na video panelima koji će biti postavljeni u opštini Palilula. (EKOpolis)