Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.05.2017

    NAČELNICA OPŠTINE PALILULE PREDSEDAVALA ODBOROM SKGO

    NAČELNICA OPŠTINE PALILULE PREDSEDAVALA ODBOROM SKGO

    Marija Brajdić, načelnica Uprave Gradske opštine Palilula Niš predsedavala je Odborom za sistemska pitanja i državnu upravu SKGO. Konstitutivna sednica ovog Odbora održana je u Beogradu u četvrtak 18.maja 2017.

    Odbori su stalna radna tela SKGO koja okupljaju najviše predstavnike lokalnih Samouprava. U Stalnoj konferenciji funkcioniše osam odbora.