Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Načelnik

  Načelnica uprave

  Slobodanka Djordjevic

  Slobodanka Đorđević Mladenović

  Slobodanka Đorđević Mladenović, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Nagrađena od Fakulteta kao najbolji diplomirani student školske 1986/87. Pravosudni ispit položila 1996. u Beogradu. Zaposlena je od 1989. U struci radi kod istog poslodavca, Grada Niša, odnosno Gradske uprave Grada Niša, više od 30 godina. Stručne pravničke poslove obavljala je u: SIZ-u fizičke kulture Opštine Niš – normativni poslovi; Sekretarijatu za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave Grada Niša: poslovi Komisije za planove/ vođenje upravnog postupka povodom izdavanja lokacijskih, odnosno urbanističko- tehničkih uslova/ legalizacija bespravno izgrađenih objekata/ poslovi saobraćaja/ stambeni poslovi/ poslovi izdavanja građevinskih dozvola. U Upravi za planiranje i izgradnju obavljala je: poslove izdavanja odobrenja za gradnju, potvrđivanja prijave radova i izdavanja upotrebnih dozvola za objekte u redovnom postupku i postupku legalizacije objekata.

  U istoj Upravi obavljala je i poslove šefa Odseka za poslove legalizacije i koordinatora Odseka za kapitalne investicije. U Gradskoj opštini Palilula postavljena je 2016. za sekretara Skupštine opštine u četvorogodišnjem mandatu, koji je uspešno obavila. U Sekretarijatu za ozakonjenje Gradske uprave Grada Niša, u posebnoj jedinici ozakonjenja organizovala je rad, pružala stručnu pomoć, kontrolisala akte urađene od lica angažovanih po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ozakonjenja i potvrđivala njihovu ispravnost. Poseduje više sertifikata o stručnom usavršavanju u oblasti upravnog postupka i uzbunjivanja. Govori ruski i engleski jezik.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  slobodanka.djordjevic@palilula.eu