• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАЂАНИМ, УДРУЖЕЊИМА, СТРУЧНОЈ И ОСТАЛОЈ ЈАВНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2024.ГОДИНУ

Autor:

Јавна расправа у поступку припреме буџета Градске општине Палилула-Ниш за 2024.годину одржаће се у понедељак 13.11.2023.године у периоду од 10.00 до 12.00 часова у Нишком културном центру у Нишу, ул.Станоја Бунушевца бб у малој сали у приземљу.

Позив за одржавање јавне расправе биће истакнут на огласној табли ГО Палилула у ул.Бранка Радичевића бр.1, на завничној интернет страни ГО Палилула www.palilula.eu и на лед екранима ГО Палилула који се налазе у ул.Бранка Радичевића бр.1( матична зграда ГО Палилула) и на Палилулској пијаци на углу ул.Епископска-Божидарчева и Војводе Гојка.

Током трајања јавне расправе  свако правно и физичко лице има право да достави предлог и/или примедбу на Нацрт буџета ГО Палилула за 2024.годину.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

·      Од 10.00 – 10.30 часова- презентација нацрта буџета ГО Палилула за 2024.годину ;
·      Од 10.30 – 11.30 часова- јавна расправа учесника
·      Од 11.30 – 12.00 часова- закључак о спроведеној јавној расправи ;

Предлози и примедбе достављају се усменим или писаним путем у току јавне расправе и/или путем емаила info@palilula.eu.

Извештај о спроведеној јавној расправи биће објављен на званичном сајту ГО Палилула у року од осам (8) дана од дана окончања јавне расправе.

close