• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ, ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У НИШУ

Autor:

На основу Закључка Градског већа Града Ниша одобрена су средства за наменски трансфер Градској општини Палилула у износу од три милиона динара, из текуће буџетске резерве за 2023.годину. Како је наведено, средства су одобрена за извођење радова нужних за ревитализацију и текуће одржавање пословног седишта општине у ул. Бранка Радичевића бр.1. Очекује се да ови радови, које је неопходно извршити, допринесу законом прописаној обавези унапређења енергетске ефикасности зграде. Овим поводом, представнике извођача радова примили су Братислав Вучковић, председник општине Палилула и Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник Управе општине са сарадницима и упознали са простором

Градско Веће Ниша усвојило је почетком марта месеца Предлог одлуке о доношењу Програма енергетске ефикасности Града Ниша за период од 2023. до 2025. године као испуњење обавезе које Град има као обвезник система енергетског менаџмента и локална самопуправа која има преко 20 000 становника. Израда Пројекта енергетске ефикасности до 2025. године, законска је обавеза града Ниша коју прописује Закон о рационалном коришћењу енергије.(Д.Видојковић)

close