• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ УЗ ПОДРШКУ УСАИД

Autor:

Градска општина Палилула у Нишу изабрана је на јавном позиву као партнер УСАИД-а (Америчке агенције за међународни развој) на пројекту за унапређење јавних набавки. Представници једанаест градова и општина које су исказали интересовање да унапреде своје процедуре и резултате у јавним набавкама присуствовали су првом састанку који је одржан у Београду 12 децембра.

Овај састанак партнера на пројекту УСАИД-а посвећен је обуци о планирању јавних набавки за наредну годину. Обука је обухватила елементе који су важни за добро планирање: на који начин радити анализу потреба, истраживање тржишта, процену вредности набавки, избор техника, израду, објаву и измене плана набавки. С обзиром на недавне измене и допуне Закона о јавним набавкама, са представницима градова и општина разговарало се и о променама које се очекују од 1. јануара наредне године.

Пројекат за унапређење јавних набавки је петогодишњи пројекат Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) који је почео 2022. године. Пројекат је усмерен на побољшању услова за спровођење ефикасних, конкурентних и транспарентних поступака јавних набавки у Србији. Активности пројекта укључују унапређење свих корака у процесу јавних набавки, укључујући и планирање и спровођење набавки на локалном нивоу, побољшање надзора над поступцима јавних набавки који спроводе релевантне институције, али и цивилно друштво и истраживачки новинари, као и јачање капацитета тужилаштава и судова за ефикасно поступање у предметима везаним за јавне набавке.

close