• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

ЗАЈЕДНИЧКИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Autor:

У циљу заштите и унапређења животне средине, на иницијативу председника Градске општине Палилула Ниш Братислава Вучковића, 11.марта организован је заједнички састанак републичке инспекције заштите животне средине, у области поверених послова, градске инспекције заштите животне средине са ресорним инспекторима Града Ниша и комуналне инспекције Градске општине Палилула. 

У веома садржајном разговору одређени су циљеви заједничког рада на унапређењу сарадње и  заштите животне средине. „Кроз заједничко поступање на терену свака инспекција би предузимала мере из домена својих надлежности. Очекујемо усаглашавање са законским нормама и одредбама градских одлука од стране надзираних субјеката.

Овом активношћу, циљна група надзора би били корисници димничарских услуга са димоводним објектима и уређајима, са посебним акцентом на угоститељске објекте, као и вулканизерске радње по питању некомуналног отпада и старих гума“, истакли су учесници састанка. Градска општина Палилула је за ову активност обезбедила транспортна возила и потребну логистику.

close