• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

РЕДОВНА АНАЛИЗА ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Autor:

Како би се извршила анализа исправности воде за пиће, сваког месеца обавља се узорковање и провера воде у четири села Градске општине Палилула: Вукманову, Бербатову, Габровцу и Доњем Власу. По речима Владе Бараћа, запосленог у Управи општине Палилула на пословима екологије и заштите од елементарних непогода, „водимо рачуна о становништву које се не снабдева градском водом“. Узорковање ради Институт за јавно здравље Ниш.

close