• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

АЛТЕРНАТИВНИ ПУТ ДО ГАБРОВЦА ЗА ВРЕМЕ РАДОВА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ

Autor:

Председник Градске општине Палилула Братислав Вучковић разговарао је у Габровцу са директором ЈКП Дирекције за јавни превоз и директором ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, са сарадницима, о решењу алтернативног пута на релацији Ниш – Габровац. На овој деоници отпочели су радови на изградњи канализационе мреже за употребљене воде у селу Габровац. Инвеститор је Град Ниш а извођач радова привредни субјект "Пословност" д.о.о. Ниш.

„Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје сагласност на Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације привремене регулације саобраћаја за време извођења радова на канализационој мрежи у селу Габровац. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је управљач пута. Обавештење о локацији, врсти, периоду извођења радова са подацима о одговорном извођачу и стручном надзору и време за потпуну обуставу саобраћаја, најкасније 48 сати пре почетка извођења радова, Привредни субјект "Пословност" д.о.о. Ниш доставља: Сектору за инспекцијске послове Одсеку инспекције за путеве, Комуналној милицији Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, управљачу пута ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и полицијској управи у Нишу - Саобраћајној полицији.“

Инвеститор односно извођач радова је обавезан да о мерама ограничења или забране саобраћаја, обавести јавност писаним путем или путем средстава јавног информисања.

close