• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi
print
print
news

ПОМЕН НА СТАРОМ ГРОБЉУ ЖРТВАМА 8.АПРИЛСКОГ БОМБАРДОВАЊА НИША 1941.

Autor:

На Старом гробљу “Горица” у Нишу, поред заједничке гробнице страдалима у осмоаприлском бомбардовању Ниша у Другом светском рату обележена је годишњица. Након парастоса венце су положили представници Војске Србије, Града Ниша, Нишавског управног округа, полиције, Градске општине Палилула, Удружења бораца, Кола српских сестара, Руско-српског хуманитарног центра, Удружења стваралаца Ниша, Удружења за неговање традиција.

У име Градске општине Палилула, на чијој територији се налази Старо гробље, сенима страдалим грађанима поклонили су се председник општине Братислав Вучковић, члан Саша Усеновић и Владан Бараћ. У рушилачком походу фашистичке Немачке на Србију у Другом светском рату, само у априлском бомбардовању цивилног становништва Ниша, пре више од осам деценија, страдало је око 400 грађана а 500 је лакше или теже рањено. Бомбе су за кратко време разориле многе објекте, страдали су грађани у кућама, на улици, у болници. Сви они су сахрањени на нишком Старом гробљу у заједничкој гробници. (Фото-текст,Д.Видојковић)

 

ЖРТВЕ ПОГИНУЛИХ ПРИ НЕМАЧКОМ БОМБАРДОВАЊУ НИША .Априла 1941.(Д.Видојковић)

АВРАМОВИЋ Драгица, 1873, Ђунис; АЉУШЕВИЋ Осман, 1920, Ниш; АНДРЕЈЕВИЋ ; БОГДАНОВИЋ П. Павле, 1892, Просек, Ниш; БРАНКОВИЋ Бранимир, 1913, Велики Крчимир; ВЕЉКОВИЋ Ђорђе, 1884, Ниш; ВУКАДИНОВИЋ Ставра, 1868, Доње Међурово; ВУКИЋ Живојин, 1892, Бронијак; ГОЛУБОВИЋ Рајка Златко, 1934, Ниш, Костадинка, 1895, Ниш; ГРОЗДАНОВИЋ Драгољуб, 1910, Коритња код Ниша; ДЕЛТЕРМАН Берта, 1907, Книћанин, Банат; ДАМЈАНОВИЋ Јован, 1880, Ниш; ДИМИТРИЈЕВИЋ Десанка, 1903, Ниш, Н. Живојин, 1900, Ниш, Ристе Милка, 1919, Врање; ДИНИЋ Надежда (Душана), 1923, Доњи Комрен, Николица (Младена), 1923, Доњи Комрен, Светозар, 1903, Галибабинац; ДРАШКОВИЋ Љубица, 1895, Ниш; ЂОРЂЕВИЋ (Богољуб (Радосава), 1904, Пирот, Васка, 1895, Ниш, Владислав (Станко, Влајко), 1896, Ниш, Драгица, 1913, Ниш, Добрила, 1916, Живојин (Димитрија), 1885, Ниш, Зорка (Петра), 1888, Ниш, Мирослава (Светозар), 1924, Ниш, Оливера (Љубомира), 1936, Ниш); ЖИВКОВИЋ ( Андра (Тодороа), 1896, Ниш, Живојин (Драгутина), 1922, Овисињинац, Заплање, ); ЖИКИЋ (Стевана) Ранђел, 1891, Малча; ИВАНКОВИЋ Блаж, 1887, Бенковац, Хрватска; ИКИЋ (Фанка) Кемал, 1928, Ниш; ИЛИЋ (Ђорђа) Алекса, 1881, Доњи Комрен, Десанка (Драгољуб, Бранислава), 1931, Београд, Љубомир (Сотир), 1916, Прокупље; ЈАКОВЉЕВИЋ (Бошка) Антанасије, 1893, Књажевац, Радослав (Душан), 1919, Алексинац, Јакша (Иван), 1906, Рашица, Словенија; ЈЕЛЕНИЋ (Максима) Војмир, 1909, Шутовници, Г.Милановац; ЈОВАНОВИЋ (Ранђел) Борисав, 1924, Ниш, Витомир (Драгутин), 1923, Доњи Комрен; Зорка (Милана), 1898, Ниш; Лазар (Благоја), 1870, Вукманово, Ниш; ЈОНЧИЋ (Сава )Јован, 1898, Зајечар; КАДРИГАН Стеван, 1915, Љубљана; КИТАНОВИЋ (Илије) Десанка, 1916, Јагличје, Заплање, Димитрије (Николе), 1921, Јагличје, Заплање, Никола (Ђорђа), 1912, Јагличје, Запање; КИТИЋ (Глигорије) Даринка, 1896, Ниш; КОВАЧ Иван, 1885, Сенчур при Крању, Словенија; КОЦИЋ (Јеленка) Лепосава, 1906, Брзи Брод, Радмила (Чедомир), 1940, Ниш, Радмила (Никола), 1923, Београд; КРИЖАН Винце, 1897, Сомобор, Елизабета (Роза), 1891, Сомбор; КРСТИЋ (Милтена) Милисав, 1897, Масуровце, Лужница, Станимир (Стојан), 1912, Завидинци, Лужница, Христина (Арсе), 1886, Параћин; ЛАЗАРЕВИЋ (Живојина) Славко, 1930, Ниш; ЛАСЛО Јосип, 1873, Бекиш, Мађарска; МАКСИМОВИЋ (Николе), дете, 1940, Ниш; МАНИЋ (Рајка) Драгутин, 1941, Ниш; МАРЈАНОВИЋ (Илија) Војислава, 1920, Вукманово, Илија (Петра), 1896, Вукманово, Урош, 1892, Ниш; МАРКОВИЋ (Ђуре) Владимир, 1919, Ниш, Драгољуб М. 1911, Зајечар, Драгомир А., Алексинац, Јефта (Адама), 1911, Студена, Лужница, Јован, 1913, Косјерић, Костадина, 1885, Прокупље, Љубинка (Божидара), 1927, Ниш, Милија (Стевана), 1884, Островица, Настасија, 1889, Ниш, Радмила (Драгутина), 1907, Ниш, Радмила, 1876, Ниш, Супруга Антанасија, 1884, Бела Црква, Стојадин (Стевана), 1919, Ниш; МАТЕЈИЋ Александар, 1884, Лалинац, Сврљиг, Радмила (Александра), 1921, Коларе, Смедерево, Софија (Александра), 1888, Нови Сад; МИЈУШКОВИЋ (Петра) Милета, 1907, Каре, Топлица; МИЛАНОВИЋ (Сенте) Јанча, 1909, Девча, Топлица; МИЛЕНКОВИЋ (Ставре) Душан, 1902, Ниш, Петронија (Ранђел), 1917, Велики Крчимир; МИЛОВАНОВИЋ (Добросава) Војислав, 1915, Д.Љубеш, Вељка ()Добросава), 1887, Љутовница, Г.Милановац, Катарина (Срећка), 1891, Страгари, Крагујевац , Љубивоје (Добросава),1925, Љутовница, Г.Милановац, Спира М, 1887, Ниш; МИЛОЈЕВИЋ (Ђорђа) Милан, 1929, Ниш, Ратомир (Душана), 1915, Ниш;МИЛОРАДОВИЋ (Милоша) Мирослава, 1930, Ниш; МИЛОСАВЉЕВИЋ (Светозара) Драгољуб, 1927, Ниш, Зорка (Светозара), 1929, Ниш; МИЉКОВИЋ Станоје, 1900, Смедерево; МИТРОВИЋ (Љубомира) Живота, 1923, Ниш, Марица (Тодора), 1883, Белушић, срез Левачки; МИХАЈЛОВИЋ (Благоја) Томислав, 1927, Габровац; МИШИЋ (Величка) Милорад, 1908, Куновица; МЛАДЕНОВИЋ Благоје, 1898, Русна, Добрија (Бранислава), 1936, Доњи Комрен, Зорка, 1896, Неготин, Ђурђе, 1898, Придворица, Прокупље, Јелица (Димитрија), 1905, Доњи Комрен, Петрија (Бранислава), 1927, Доњи Комрен; МОКРАНОВИЋ Настасија, 1869, Прокупље; МУКАЈЕЦ (Стојанча) Константин, 1900, Русна; НАУМОВИЋ (Милана) Јованка, 1871, Параћин; НЕДЕЉКОВИЋ (Милана) Душан, 1912, Бован, Алексинац; НЕШИЋ Драга, 1870, Ниш, Чедомир (Милана), 1902, Пирот; НИКОЛИЋ (Александра) Ђурђа, 1926, Доњи Комрен, Зорка, 1860, Ниш, Михаило, 1873, Ниш, Радисав, 1901, Ћамурлија, Софија (Тихомира), 1912, Вртиште, Тимотије (Александра), 1923, Доњи Комрен; ПАВИЧИЋ Мирка, 1917, Врање; ПАВЛОВИЋ ТОДОР, 1886, Приштина; ПАЛАСКОВИЋ (Ђорђа) Миодраг, 1925, Ниш; ПАНИЋ Живка (Александра), 1893, Ниш, Живојин (Александра), 1921, Ниш, Љубомир (Александра), 1921, Ниш, Милица (Александра), 1931, Ниш; ПЕЈИЋ (Никола) Виден, 1929, Ниш; ПЕКАПЕК Марија, 1919, Бела Црква; ПЕТКОВИЋ (Божидара) Драгомир, 1939, Ниш, Живка (Мила), 1908, Ниш, Младена (Вукадина), 1900, Церје, Светозар (Спасе), 1886, Хум; ПЕТРОВИЋ (Николе) Алекса, 1891, Ниш, Вера (Дргољуба), 1933, Ниш, Верица (Драгољуба), 1927, Ниш, Драгомир (Божидара), 1939, Ниш, Душан (Ђорђа), 1923, Ниш, Живка, 1906, Ниш, Мариола, 1896, Ниш, Милица, 1873, Смедерево, Миодраг, 1920, Адровац, Алексинац, Најдан (Јована), 1914, Ниш, Најдан Ч, 1913, Грејач , Наталија, 1893, Горњи Матејевац, Параскева, 1880, Ниш, Перица (Драгољуба), 1935, Ниш, Светислав(Алексе), 1925, Ниш, Христина (Гаврила), 1901, Ниш; ПЕШИЋ Војислав, 1890, Ниш, Мијајло (Јанићија), 1895, Бадњевац, Житорађе; РАГИЋ (Богдан)Милан, 1924, Госпић, Хрватска; РАДЕНКОВИЋ Чедомир, 1901, Ниш; РАДЕТИЋ Михајло, 1894, Поскурица, Крагујевац; РАДИВОЈЕВИЋ (Радивоја) Петар, 1929, Скопље, Радмила (Живојина), 1938, Ниш, Радмила (Живојина), 1938, Ниш; РАДОСАВЉЕВИЋ Димитрије, 1895, Г. Матејевац, Зојка, 1894, Г. Матејевац, Мирјана (Зојка, Димитрије), 1930, Г. Матејевац; РАНЂЕЛОВИЋ Т. Петроније, 1916, Мали Вртоп, Заплање; РИСТИЋ (Милоша) Љубинка, 1928, Ниш; САКИЋ (Ђорђа) Владимир, 1920, Ниш; СИБИНОВИЋ (Милије)Лазар, 1922, Јагличје, Заплање, Стамена (Миљка), 1890, Јагличје, Заплање; СТАМЕНКОВИЋ (Владимира) Добросав, 1910, Дешилово, Мерошина; СТАМЕНКОВИЋ ЛЕПОСАВА из улице Горичка, 19, деца су Драган, Десанка, Љубинка, Љиљана; Десанка, 1898, Вакуп, Алексинац, Љубисав, 1915, Ниш; СТАНИСАВЉЕВИЋ М. Драгутин, 1910, Грделица; СТАНКОВИЋ Ђорђе, 1873, Ниш; СТАНОЈЕВИЋ Сима, 1881, Црна Трава; СТАНЧИЋ Коста, 1891, Сурдук, Стара Пазова; СТЕВАНОВИЋ (Антанаса) Василије, Гркиња, Заплање; СТЕПИЋ, 1924, ; СТЕФАНОВИЋ (Божидара, Добриле )Гордана, 1933, Ниш, Добрила, 1911, Ниш, Љиљана (Божидара, Добриле), 1932, Ниш, Јордан (Драгутина), 1904, Дуга Пољана, Запање, Петар, 1891, Ниш; СТОЈАНОВИЋ (Тодора) Велика, 1880, Ниш, Душанка (Јордана), 1923, Прокупље, Илија (Димитрија), 1913, Бербатово, Ката, 1870, Ниш, Радосав (Драгутина), 1908, Нишка Бања; СТОЛИЋ (Димитрија) Никола, 1892, Ниш; СТОШИЋ (Михајла)Даринка, 1897, Лоћика, Алексинац, Добривоја (Димитрија, 1909, Прокупље, Јелена (Тихомира), 1924, Ниш; ТАНАСКОВИЋ (Ђорђа)Миодраг, 1926, Ниш; ТАНИЋ Живка, 1891, Ниш, Живојин (Алексе), 1927, Ниш, Љубомир (Алексе), 1921, Ниш, Влајко (Петра), 1884, Бован, Алексинац; ТОДОРОВИЋ (Миодрага) Мирјана, 1937, Ниш, Стојанка, 1913, Ниш; ТОМИЋ (Тодора)Мирослав, 1919, Витковац, Алексинац; ТОНЦЕР Ј. Иван, 1905, Марибор, Словенија; ТРИЧКОВИЋ (Сотира) Радисав, 1926, Јагличје; ЋИРИЋ Драга, 1882, Ниш, Милисав (Саве), 1913, Бела Паланка, Савка (Спасоја), 1919, Каменица; ФЕРДИНАНД (Имона)Сузана, 1884, Сарајево; ЦАКИЋ (Видоја)Владислав, 1920, Ниш; ЦВЕТАНОВИЋ (Милоја)Љубен, 1918, Личје; ЦВЕТКОВИЋ (Таска) Владимир, 1887, Ниш, Јелена (Тодора), 1921, Ниш, Јосиф, Овсињиште, Заплање, Милица, 1883, Ниш; ЦЕНИЋ Вукосава, 1907, Сибница, Космајски срез, Душан (Ристе), 1907, Власотинце; ШАРКОВИЋ (Милорада)Миливоје, 1924, Д.Душник; ШУРДИЛОВИЋ Миодраг, 1903, Београд. (Приредио Драган Видојковић из књиге Драгољуба Ж. Мирчетића, Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском рату 1941-1944)

 

close