Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 31.12.2016

  NOVOGODIŠNJA I BOŽIĆNA ČESTITKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – NIŠ, Aleksandra ŽDRALETA

  NOVOGODIŠNJA I BOŽIĆNA ČESTITKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – NIŠ, Aleksandra ŽDRALETA

  Poštovani građani Palilule,
  dragi saradnici, poslovni partneri i donatori, želim Va puno uspeha i radosti u Novoj 2017. godini.

  Očekujem da nam Nova godina bude uspešnija od svih prothodnih. Palilula je razvojno orjentisana gradska opština Grada Niša, koja gradi novu, realnu viziju razvoja, sa ciljem da obezbedi kvalitetniji i sadržajniji život svih građana. Unapredili smo rad opštinske Uprave i drugih organa u opštini Palilula – primenili visoke standarde kvaliteta u radu opštinske Uprave.

  Nastavljamo sa praksom da putem prekograničnih projekata obezbedimo potrebna sredstva za nove razvojne programe; podstičemo interesovanja i pružamo podršku razvoju i obrazovanju dece i mladih; zalažemo se i afirmišemo preduzetnički duh, stvaramo ulove za nova zapošljavanja, pomažemo socijalno ugrožene i građane trećeg doba . Mere štednje i odgovorno-transparentno upravljanje budžetom način je rada rukovodstva opštine Palilula. Opredilili smo Akcionim planom našu viziju razvoja.

  Težimo cilju da opština Palilula. bude „..ekonomski razvijena zajednica, integrisana u globalne tokove, atraktivna za život i rad, koju karakteriše fleksibilno tržište rada, konkurentni ljudski resursi i bogat kulturni identitet.« Uveren sam da smo proteklim rezultatima i dobrom sadradnjom sa građanima obezbedili razvojni put i mesto u okviru aktivnosti Grada Niša.

  PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE PALILULA
  Aleksandar Ždrale,s.r.