Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 23.09.2020

    O SELIČEVICI SA DIREKTOROM ŠUMSKOG GAZDINSTVA NIŠ

    O SELIČEVICI SA DIREKTOROM ŠUMSKOG GAZDINSTVA NIŠ

    Predsednik Gradske opštine Palilula Bratislav Vučković najavio je prilikom izbora na ovu dužnost da će se aktivnosti novog rukovodtva Palilule usmeriti ka razvojnim programima. „Tu ćemo poseban akcenat biti stavljen na razvoj turizma i u prvi plan sagledaćemo potencijale planine Seličevica koja pruža velike mogućnosti, naglasio je Vučković. Ovim povodom predsednik opštine je 23.septembra organizovao razgovor sa direktorom Šumskog gazdinstva „Niš“, Slobodanom Zejakom, dipl. inž. šumarstva.

    Planina Seličevica se nalazi južno od Niša, zahvata deo naselja opštine Palilula pravcem istok-zapad u dužini od oko15 kilometara a širine 5-6 kilometara. Ova planina pripada Rodopskim planinama. Bogata je izvorima (izvor Bela Voda) koji su slabijeg kapaciteta, takvih je oko 80, dok je povremenih daleko više. Najviši vrh je Ibrovica (902 m), Na samom vrhu nalazi se televizijski repetitor koji pokriva veliko Niško i Zaplanjsko područje televizijskim signalom. Seličevica. Planina je obrasla šumom, pretežno hrastovom, bukovom i leskovom, ispresecana je brojnim šumskim putevima i vrlo je pogodna za jednodnevne izlete. Zbog prirodne lepote, karakterističnog reljefa i u Zavodu za zaštitu prirode razmatraju očuvanje i zaštitu ovih vrednosti Seličevice (D.Vidojković, EKOpolis)