Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 14.09.2021

  OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  Učešće javnosti u radu lokalne samouprave jedan je od temeljnih principa dobre demokratske prakse i dobrog upravljanja lokalnom zajednicom, koje je temelj održivog razvoja.Participativno budžetiranje podrazumeva učešnje javnosti u budžetskom procesu, koje počiva na pravu građana da učestvuju u donošenju odluka i politika koje utiču na njihove živote.

  Opština Palilula nalazi se u postupku pripreme Nacrta Odluke o budžetu za 2022.godinu i ovom prilikom apeluje na građane koji žive na teritoriji opštine Palilula da svojim predlozima i sugestijama pomognu u kreiranju budžeta.

  Svi vaši predlozi biće razmatrani sa stanovišta nadležnosti koje opština ima predviđenih Statutom, kao i novčanih prihoda koje opština ostvaruje.

  Rok za dostavu predloga je 15. oktobar 2021. godine.

  Termin javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022. godinu biće naknadno određen.

  Osobe za kontakt su:

  Ivan Dragišić ivan.dragisic@palilula.eu
  Miloš Ristić milos.ristic@palilula.eu
  Tatjana Tripković-Marjanović tatjana.marjanovic@palilula.eu