Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.06.2020

    OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

    Opštinska izborna komisija Gradske opštine Palilula, OBAVEŠTAVA birače sa područja Gradske opštine Palilula, koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) mogu da obavesti Opštinsku izbornu komisiju Gradske opštine Palilula od petka, 19.juna 2020.godine a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja (21.juni), da žele da glasaju. Telefoni Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula na kome birači mogu da obaveste Opštinsku izbornu komisiju da žele da glasaju van biračkog mesta su: 063/ 116-84-05; 069/ 648-224 ; 063/ 116-84-04.

    Na dan glasanja 21.juna 2020.godine, birač koji želi da glasa van biračkog mesta obaveštava neposredno birački odbor ili Opštinsku Izbornu komisiju, najkasnije do 11,00 sati. Nemoćnim i sprečenim licima smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Nemoćnim i sprečenim licima ne smatraju se lica koja zbog prirode posla koji obavljaju nisu u mogućnosti da u vreme dok je biračko mesto otvoreno obave glasanje na biračkom mestu.(Predsednica OIK Gordana Ristić)