Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 11.04.2019

    ODBOR SKGO ZA SISTEMSKA PITANJA I UPRAVU

    ODBOR SKGO ZA SISTEMSKA PITANJA I UPRAVU

    Druga sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu SKGO, kojom predsedava Marija Brajdić, načelnica Uprave Gradske opštine Palilula Niš, održava se 11. i 12. aprila 2019.godine, u Rumi. U radu Odbora, iz opštine Palilula, učestvuje i Nataša Pećić-Kostadinović. Članovima Odbora predstavljen je nalaz „Analize o uticaju usklađivanja propisa u okviru pregovaračkog poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) na lokalnu samoupravu u Republici Srbiji“ – autorke Ivane Radić Milosavljević. Drugog dana razmatran je proces izrade sporazuma o međuopštinskoj saradnji , lao i nacrt modela sporazuma o zajedničkom ombudsmanu i o zajedničkoj inspekciji (komunalna, saobraćajna i inspekcija za puteve) – predlozi i komentari.(D.V)