Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 01.11.2016

    ODBORNICE OPŠTINE PALILULA U ŽENSKOJ MREŽI

    ODBORNICE OPŠTINE PALILULA U ŽENSKOJ MREŽI

    U prostorijama Gradske opštine Palilula, 1.novembra 2016. održana je konstitutivna sednica ženske odborničke mreže Skupštine GO Palilula. Sednicu je otvorila Adriana Anastasov, predsednica Skupštine GO Palilula. Za koordinatora Ženske odborničke mreže jednoglasno je izabrana Jadranka Kocić a za zamenika koordinatora Javorka Ranđelović. Na ovom sastanku usvojena su Pravila o radu ženske odborničke mreže Skupštine gradske opštine Palilula. Žensku odborničku mrežu čine odbornice u Skupštini Gradske opštine Palilula u aktuelnom sazivu. Mreža nema status pravnog lica a sedište će biti u Gradskoj opštini Palilula, u ul. Branka Radičevića broj 1. Ženska odbornička mreža delovaće radi ostvarivanja ciljeva koji su garant skupštinske demokratije, vladavine prava i poštovanja osnovnih ljudskih sloboda i prava, a sve u cilju efikasnijeg rešavanja ženskih pitanja u lokalnoj Skupštini.