Gradska opstina Palilula

  • OBJAVLJENO 22.02.2022

    ODRŽANA 14.SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

    ODRŽANA 14.SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

    U sali Niškog kulturnog centra, 22.februara održana je četrnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Palilula. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice odbornici su razmatrali a zatim i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022.godinu sa izmenom i dopunom Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Palilula za 2022.godinu.

    Dato je i prethodno mišljenjea na predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu i predlog Plana generalne regulacije naselja Mramorski Potok. Na ovoj sednici doneto je rešenje o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije i dinamike ugradnje grebanog asfalta na teritoriji opštine. O trenutnim i predstojećim aktivnostima rukovodstva opštine u okviru tačke Odbornička pitanja i inicijative, odbornicima se obratio Bratislav Vučković predsednik GO Palilula. (D.V)