Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 08.02.2017

    ODRŽANA 19.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

    ODRŽANA 19.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

    Na devetnaestoj sednici Veća Gradske opštine Palilula, koja je održana u proširenom sastavu, u sredu 8.februara 2017., razmatrani su nacrti dva strateška dokumenta i zahtevi građana za finansijsku pomoć.

    Nakon usvajanja zapisnika sa osamnaeste sednice Veća, jednoglasno su usvojeni predlog Akcionog plana razvoja opštine 2017-2021 i Lokalni akcioni plan zapošljavanja Gradske opštine Palilula – Niš za 2017.godinu. Ova dokumenta biće razmatrana na prvoj redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Palilula. Članovi opštinskog Veća, kojim je predsedavao Aleksandar Ždrale, predsednik opštine, odlučili su da se odobre četrnaest zahteva građana i isplati jednokratna finansijsk pomoć. (D.V)