Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 12.02.2020

  ODRŽANA 26. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  Skupština Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavala predsednica Adriana Anastasov održana je 12.februara u sali Niškog kulturnog centra. Na ovoj 26.sednici odbornici su jednoglasno usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za period januar – decembar 2019. godine i doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2020. godinu sa izmenom i dopunom Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Palilula za 2020. godinu.

  Za deo koji se odnosi na kadrovski plan. izvestilac je bila načelnica Uprave Gradske opštine Palilula, Mariju Brajdić. Po rečima Ivana Dragišića, šefa Odseka za finansije, ovom izmenom i dopunom Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020.godinu obim budžeta povećan je za 11,905,895 dinara i sada iznosi 157,164,837.00 dinara. Kada posmatramo prihodovnu stranu budžeta uvećanje beležimo na pozicijama porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porezi na imovinu, transferi od drugih nivoa vlasti kao i preneta sredstva iz predhodne godine.

  Ovim povećanjem budžeta, kako je istakao predsednik opštine Aleksandar Ždrale, obezbeđeno je više novca za najsiromašnije stanovnike Palilule, za podršku rada udruženja iz oblasti sporta, kulture kao i sredstva za saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje uz čije će posredovanje nezaposlena lica sa teritorije opštine moći da zasnuju radni odnos sa nekom od kompanija koje posluju u Gradu Nišu.

  Na ovoj sednici Skupštine usvojen je Izveštaj o radu predsednika Gradske opštine Palilula za 2019. godinu, doneta je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Strategije upravljanja ljudskim resursima Gradske opštine Palilula. Doneto je i više rešenja i dati odgovori na odbornička pitanja i inicijative.(D.Vidojković)