Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 17.11.2020

  ODRŽANA 4.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALILULA

  ODRŽANA 4.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALILULA

  Skupština Gradske opštine Palilula zasedala je u utorak, 17.novembra u sali Niškog kulturnog centra. Na 4.sednici, kojom je presedavao predsednik Skupštine Nikola Božić, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, odbornici su razmotrili i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020.godinu.

  Ovim izmenama i dopunama Odluke o Budžetu, po rečima Šefa Odseka za finansije, imovinsko-pravne i komunalne poslove Uprave opštine Palilula, Ivana Dragišića, „ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci smanjeni su za 11,532,000.00 dinara. Potreba da se pristupi izradi rebalansa nastala je kako bi se postojeći Budžet usaglasio sa realnim okvirima, koji su nastali usled pandemije Korona virusa a što je imalo za posledicu ipak nešto manje prihode od onih koje smo očekivali. Tekući prihodi smanjeni su za 18,468,000.00 dinara a tekući rashodi 5,321,000.00, dok su izdaci za nefinansijsku imovinu smanjeni 13,147,000.00 dinara.

  Najveće promene pretrpeli su programi: Poljoprivreda i ruralni razvoj (umanjen je za 7,499,000.00 dinara), Socijalna i dečija zaštita (umanjen za 1,700,000.00 dinara). Razvoj kulture i informiosanja (umanjen je za 1,000,000.00 dinara), Razvoj sporta i omladine (umanjen je za 480,000.00 dinara), Lokalna samouprava (umanjen je za 5,817,216.00 dinara) i Politički sistem lokalne samouprave (umanjen je za 1,271,784.00 dinara). Odbornici su upoznati i sa izveštajem o izvršenju budžeta opštine Palilula za period 01.januar – 30.septembar 2020.godine.

  Predsednik opštine Bratislav Vučković upoznao je odbornike Skupštine sa aktivnostima koje je novo rukovodstvo realizovalo u proteklom periodu. Na ovoj sednici, u prisustvu predsednika opštine Bratislava Vučkovića, članova opštinskog Veća, načelnice opštinske Uprave Slobodanke Đorđević Mladenović, odbornici su usvojili „Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave“ Gradske opštine Palilula. (Dragan Vidojković)