Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 04.11.2016

  ODRŽANA ČETVRTA NACIONALNA KONFERENCIJA ŽENSKE PARLAMENTARNE MREŽE

  ODRŽANA ČETVRTA NACIONALNA KONFERENCIJA ŽENSKE PARLAMENTARNE MREŽE

  U Domu Narodne skupštine održana je Četvrta Nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže, na kojoj su predstavljeni rezultati rada koordinatorki ŽPM u prethodnih godinu dana, ciljevi za naredni period i dobre prakse u umrežavanju žena. Tema konferencije bila je Rodno odgovorno budžetiranje. Grad Niš, na ovom skupu, predstavljale su odbornice gradske Skupštine i skupština gradskih opština.Iz Gradske opštine Palilula učestvovale su tri predstavnice.

  Konferenciju je otvorila predsednica Narodne skupštine Maja Gojković koja je čestitala Ženskoj parlamentarnoj mreži na dosadašnjim dostignućima i umrežavanju žena na lokalnom i centralnom nivou i zahvalila se na podršci od 500 odbornica iz 116 opština iz Republike Srbije, koje su prisustvovale Konferenciji. Gojković je navela dostignuća Ženske parlamentarne mreže u vidu ekonomskog osnaživanja žena, borbi protiv nasilja nad ženama, uvođenju rodno odgovornog budžetiranja, koje je dovelo do izdvajanja sredstava iz budžeta za žensko preduzetništvo i podsticanje žena za bavljenje poljoprivredom. „Možemo da se pohvalimo da naša zemlja ima odlične zakone, koje izjednačavaju žene i muškarce u svim oblastima, a pitanje za mene i za svaku poslanicu ovde je šta treba da uradimo da se ti zakoni sprovode i kako da dovedemo veći broj žena na mesta gde se donose ključne odluke za sudbinu naše države“, navela je predsednica Narodne skupštine.

  „Samo ako zakoni zažive u praksi možemo reći da smo zaista ravnopravne sa muškarcima. Žena mora da bude više na čelu javnih preduzeća, nadzornim odborima i na položajima gradonačelnica odnosno predsednica opština“, istakla je Gojković. Ona je upoznala prisutne sa činjenicom da je Republika Srbija peta po redu zemlja u Evropi po zastupljenosti žena u parlamentu, ali i sa realnom slikom, da je u zemlji nezaposlenost žena daleko veća od broja nezaposlenosti muškaraca, i da su muškarci plaćeniji od žena za poslove na istim položajima.

  Marija Obradović je istakla da je odluka bila da ovogodišnja Konferencija Ženske parlamentarne mreže okupi žene koje se bave zakonodavnom vlašću, poslanice i odbornice i u tome je Ženska parlamentarna mreža imala snažnu podršku predsednice Narodne skupštine Maje Gojković i generalne sekretarke Svetislave Bulajić, OEBS-a i ODIHR-a. „Narodne poslanice i Ženska parlamentarna mreža su organizovale Konferenciju, ali vi, odbornice, ste srce ove priče“, istakla je Obradović. Ona je takođe naglasila da u prilog jačanju rodne ravnopravnosti u Srbiji svedoči i podatak da od 250 narodnih poslanika, njih 85 su žene, a od 20 skupštinskih odbora devet vode žene.

  Pre nego što se prisutnima obratila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, učesnice skupa su aplauzom pozdravile poslanice sa Kosova i Metohije, a Marija Obradović je istakla da će u poslanicama Narodne skupštine uvek imati podršku. „Nastavićemo da radimo zajedno. Takva snaga nam pomaže da svakodnevno pravimo velike uspehe“, poručila je Obradović.

  Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, istakla je da se znanje, iskustvo i kreativnost žena ne smeju zanemariti, i da, pored impresivnih dostignuća, u vidu ravnopravnosti muškaraca i žena i povećanja učešća žena u političkom i javnom životu u proteklih 16 godina, koje je potkrepila činjenicom da se od 2000. godine, na lokalnom nivou, kada je bilo samo sedam odsto žena u političkom i javnom životu, taj broj danas znatno uvećao i iznosi trećinu od ukupnog broja, pitanje ravnopravnosti još nije na zadovoljavajućem nivou. Poverenica je navela da i pored valjanog pravnog okvira protiv diskriminacije u vidu rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama, rezultati u praksi daju drugačiju sliku, što treba da dovede do još jače borbe protiv patrijarhalnih stereotipa i rodnih i kulturnih predrasuda. Ona je izrazila nadu da će uvođenje sistema kvota, koje su bile zaslužne za uvećanje broja žena u politici, biti prošlost u narednih nekoliko godina, kako bi se došlo do istinski ravnopravnog odnosa žena i muškaraca u javnom životu. Ženska parlamentarna mreža predstavlja dobar primer da, bez obzira na političke različitosti i drugačija uverenja narodnih poslanica, ujedinjenim snagama i zajedničkim ciljevima, može se doći do impresivnih rezultata.

  Na konferenciji se obratio i Jan Luneburg (Jan Lueneburg), šef Odeljenja za demokratizaciju, predstavnik Misije OEBS u Srbiji, i izrazio zadovoljstvo što mu je pripala čast da pred 500 odbornica iz 116 skupština gradova i opština, od samog početka, može da se pohvali učešćem u borbi protiv nasilja i diskriminacije u Republici Srbiji i podsticanjem mehanizama rodne ravnopravnosti.

  Nakon uvodnih obraćanja, članice Ženske parlamentarne mreže Stefana Miladinović i Tatjana Macura predstavile su pregled rada i rezultata Ženske parlamentarne mreže za period između Treće i Četvrte Nacionalne konferencije i pregled ciljeva Četvrte Nacionalne konferencije, a primere dobre prakse u umrežavanju žena i predstavljanje iskustva država članica OEBS-a, obrazložila je Tina Kukama-Bah.

  U nastavku rada učesnice su u tri radne grupe razgovarale na teme: Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u Srbiji – pregled postignutih rezultata i identifikovanje predstojećih izazova na svim nivoima; Ženski savezi u borbi za bolji položaj žena u društvu i Urodnjavanje lokalnih skupština.