Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 04.06.2019

    ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O TREĆOJ IZMENI STATUTA OPŠTINE

    U prostorijama Niškog kulturnog centra, u utorak 04.06.2019, održana je javna rasprava o predlogu Odluke treće izmene Statuta Gradske opštine Palilula. Ovaj dokument utvrdilo je Veće Gradske opštine Palilula Odlukom broj 328-2/19-03 od 31.05.2019. godine i stavilo radnu verziju Odluke na javnu raspravu od 1.juna do 4.juna Predlozi i primedbe zainteresovanih strana u toku trajanja javne rasprave dostavljani su Radnoj grupi za izradu Statuta opštine Palilula.

    O ovom dokumentu konačnu reč daće odbornici Skupštine opštine Palilula, na sednici koja će se održati 11.juna. Sa građanima koji su učestvovali u javnoj raspravi razgovarali su Predsednik opštine Palilula Aleksandar Ždrale, predsednica Skupštine Adriana Anastasov, sekretar Skupštine opštine Palilula Slobodanka Đorđević i Nataša Pećić Kostadinović. (D.Vidojković)

    Izveštaj sa javne rasprave povodom Odluke o izmenama i dopunama Statuta