Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Opšti podaci

  OPŠTI PODACI

  Gradska opština se nalazi se u južnom delu grada Niša i obuhvata uži gradski deo na koji se lepezasto naslanja 15 seoskih naselja. Blizina evropskog koridora X i arerodroma «Car Konstantin», železnička i druga saobraćajna infrastruktura, komunalno opremljene radne zone, kao i obrazovano i kvalifikovano stanovništvo, predstavljaju osnovne komaprativne prednosti Gradske opštine Palilula i razloge za investiranje u našu Opštinu.

  Na području GO Palilula su bili smešteni veliki industrijski kompleksi, koji su u velikoj meri bili pogođeni procesom tranzicije. To se odnosi pre svega na Elektronsku industriju, Mašinsku industriju i Industriju gume „Vulkan“. Ova preduzeća koja su bila nosioci razvoja Opštine i Grada, sada se nalaze u fazi restruktuiranja.

  Na teritoriji GO Palilula posluje 2.082 privredna subjekta. Od toga 557 su privredna društva, a 1.525 su preduzetnici.

  Mala i srednja preduzeća dominiraju sa preko 99% od ukupnog broja preduzeća, a što se tiče vlasničke strukture, koja je mešovita, najzastupljenija su privatna preduzeća (oko 94%).

  Najzastupljenija delatnost su trgovina i usluge, a od proizvođačkih delatnosti preovlađuje prehrambeno-prerađivačka industrija, kao i elektro-mašinski sektor.