Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 10.10.2016

  OPŠTINA PALILULA: ЃRAĐANIN U PRVOM PLANU

  OPŠTINA PALILULA: ЃRAĐANIN U PRVOM PLANU

  Predsednica Skupštine Gradske opštine Palilula Adriana Anastasov, održala je sastanak sa predsednicima radnih tela Skupštine opštine. Nakon razgovora o načinu rada i ostvarivanju ciljeva razvoja opštine, zaključeno je da će članovi formiranih komisija ostvariti punu koordinaciju sa izvršnim organima vlasti i redovno informisati Skupštinu o rezultatima rada.

  Po rečima Adriane Anastasov, Skupštine opština su najviši organi Gradskih opština, koje vrše osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom grada Niša i Statutom opštine. Niške gradske opštine imaju status teritorijalnih organizacija Grada Niša i „prvi su stepenik u kontaktu sa građanima“ na teritoriji koju pokrivaju. Sagledavajući probleme građana na terenu, u našim naseljima u gradu i na seoskom područiju, koji obuhvata više od 80.000 stanovnika, i to razmatrati po oblastima u okviru naših radnih tela Skupštine, važan je proces demokratizacije i decentralizacije lokalne vlasti. Pokazujemo da naša opština Palilula nije samo administrativni servis lokalne zajednice, nego i partner koji aktivno učestvuje u razrešavanju svih problema građana Palilule.

  U radu ovog skupa učestvovali su predsednici komisija: Vladimir Stanić, Srđan Vasković, Milan Mitić, Miodrag Mihajlović, Jugoslav Dobričanin, Nebojša Svetozarević, Dragica Sinadinović, Nakon konstituisanja i izbora novog rukovodstva u opštini Palilula, na trećoj sednici Skupštine doneto je rešenje o obrazovanju osam komisija koje u svom sastavu imaju po sedam članova. Oblasti delovanja radnih tela su sport; socijalna pitanja, kultura, obrazovanje i istorijsko nasleđe; komunalne delatnosti i rad sa savetima građana; privreda, održivi razvoj i zaštita životne sredine; projekti i preduzetništvo; rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti, U opštini Palilula formirana su i dva skupštinska odbora: Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i Odbor za evropske integracije i za saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština.(Foto.D.Vidojković)