Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Osnovne škole

  OSNOVNE ŠKOLE

  OŠ „Kralj Petar I“, Vojvode Putnika 1;
  Telefon: 290-004; 290-005;
  Internet adresa: www.kraljpetar.edu.rs;
  e-pošta kraljpetarnis@mts.rs

  OŠ „Kole Rašić“, Vase Čarapića 8b;
  Telefon: 242-240;
  Internet adresa: www.kolerasic.edu.rs;
  e-pošta kolerasic@open.telekom.rs

  OŠ „Bubanjski heroji“, Bubanjskih heroja 1;
  Telefon: 562-919; 4100-267;
  Internet adresa: https://bubanjskiheroji.edu.rs;
  e-pošta bheroji@gmail.com

  OŠ „Sreten Mladenović Mika“, Šabačka 20;
  Telefon: 4535-300; 4535-299;
  Internet adresa: https://sites.google.com/site/ossmmikanis/;
  e-pošta ossretenmladenovicmika@gmail.com

  OŠ „Branko Miljković“, Ljubomira Nikolića 3;
  Telefon: 236-180;
  Internet adresa: http://brankomiljkovic.edu.rs;
  e-pošta branko.miljkovic@medianis.net

  OŠ „Desanka Maksimović“ Čokot, Čokot bb, 18250 Niš;
  Telefon: 4561-553; faks 4265-100;
  Internet adresa: https://desankamaksimoviccokot.edu.rs;
  e-pošta desankamaksimoviccokot@gmail.com

  OŠ „Branko Radičević“ Pobede 72, Gabrovac, 18000 Niš;
  Telefon: 536-727; 536-728;
  izdvojeno odeljenje Vukmanovo 541-155
  izdvojeno odeljenje Berbatovo 235-010
  Internet adresa: www.bradicevic.edu.rs ;
  e-pošta bradicevic@bradicevic.edu.rs