Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 10.10.2016

  OZAKONJENJE (LEGALIZACIJA) OBJEKATA UZ PODRŠKU OPŠTINSKIH UPRAVA

  OZAKONJENJE (LEGALIZACIJA) OBJEKATA UZ PODRŠKU OPŠTINSKIH UPRAVA

  Ostalo je još mesec dana (28.novembar) kada se završava popis i evidencija nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Niša u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata (Sl.gl.RS br.96/15). U Upravi Gradske opštine Palilula spremni da pomognu građanima.

  Gradonačelnik Grada Niša Darko Bulatović sa predstavnicima gradskih uprava za planiranje i izgradnju, imovinu i inspekcijske poslove, predsednicima i načelnicima Uprava gradskih opština Grada Niša, organizovao je (26.10.2016.) radni sastanak o primeni Zakona o ozakonjenju objekata. Na sastanku je razgovarano o stanju popisa nezakonito izgrađenih objekata i objekata na teritoriji grada i ukazano na probleme koji postoje u postupcima ozakonjenja. Dogovorena je saradnja između nadležnih gradskih uprava i uprava gradskih opština u Nišu kako bi se ispoštovao zakonski rok od 12 meseci od dana stupanja na pravnu snagu zakona – kada treba da bude završen popis svih nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Niša. Svih 5 gradskih opština aktivno će se uključiti u popis i evidentiranje objekata sa svojih teritorija, na osnovu ranije sačinjenog Programa popisa po zonama, kako bi se do 27. novembra 2016.godine evidentirali svi nezakonito izgrađeni objekti a koji su vidljivi na satelitskom snimku teritorije RS iz 2015.god. U narednih masec dana, do 28.novembra 2016.godine, građani-vlasnici nelegalno sagrađenih objekata kod kojih je odstupljeno od ranije izdate građevinske dozvole, mogu podneti zahtev za ozakonjenje svojih objekata i u upravama gradskih opština, na teritoriji gde se objekat nalazi.

  U Gradskoj opštini Palilula, to se može obaviti: u kancelariji br.4. (ul.Branka Radičevića 1) popunjavanjem odgovarajućeg upitnika, uz pomoć službenika opštinske uprave, za stanovnike, koji žive na seoskom područiju opštine Palilula, podnošenje zahteva obaviće se u mesnim kancelarijama sela u koordinaciji Saveta građana. Popunjene upitnike, po rečima Marije Brajdić, načelnice Uprave Gradske opštine Palilula, ovlašćena lica opštine, po službenoj dužnosti proslediće nadležnoj upravi grada na dalji postupak radi evidentiranja i skiciranja. Popunjavanjem upitnika nezakonito sagrađen objekat ulazi u postupak ozakonjenja jer će se naći na spisku popisa nezakonito sagrađenih objekata na teritoriji grada Niša, pod uslovom da je objekat vidljiv na satelitskom snimku teritorije RS iz 2015.godine.

  UPITNIK o evidenciji nezakonito izgrađenih objekata, ne popunjavaju sledeći građani: koji su podneli zahtev stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata (27.11.2015.god.) do danas, koji su podnosili zahtev po ranijim zakonima o legalizaciji i po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine – do 29.januara 2014.god.,vlasnici objekata koji su sagrađeni do 1948.godine u gradu, vlasnici stambenih objekata koji su sagrađeni do 1961.godine, na selu i vlasnici ekonomskih objekata koji su sagrađeni do 1973.godine, na selu – jer su zidani u periodu kada propisi nisu predviđali obavezu pribavljnja građ.dozvole

  Objekti koji se ne nađu u evidenciji nezakonito izgrađenih objekata (putem popunjavanja pojedinačnih upitnika i popisa objekata na terenu) a nisu vidljivi na satelitskom snimku i za koje nije podnet zahtev za legalizaciju po ranijim zakonima, biće predmet rušenja. (EKOpolis, D.Vidojković)