Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.01.2019

    PREZENTACIJA PROGRAMA EU „EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE”

    PREZENTACIJA PROGRAMA EU „EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE”

    Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, organizovala je 18.januara 2019.godine u Beogradu-Palata Srbija, prezentaciji prvog poziva. Prijave za učešće i dostavljanje predloga projekata u 2019.godini u okviru programa „Evropa za građane i građanke“ upućene su organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim i institucijama kulture sa teritorije Republike Srbije.

    Cilj ove prezentacije bio je upoznavanje sa novim prioritetima, ciljevima i strukturom programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, kao i najnovijim izmenama u rokovima predviđenim za podnošenje predloga projekata. Domaći nosioci na uspešnim projektima odobrenim u toku 2018. godine predstavili su svoje projekte, kao i iskustva u pripremi i sprovođenju ovih programa. U ime Kancelarije za mlade Gradske opštine Palilula, ovoj prezentaciji su prisustvovali saradnici Dušan Pujović i Miloš Kaličanin.