Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 30.11.2021

    PLAN RAZVOJA I BUDŽET NA DNEVNOM REDU SKUPŠTINE PALILULE

    PLAN RAZVOJA I BUDŽET NA DNEVNOM RADU SKUPŠTINE PALILULE

    Jedanaesta sednica Skupštine Gradske opštine Palulula, kojom je predsedavao Nikola Božić, održana je u sali Niškog kulturnog centra 30.novembra. Odbornici su doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula sa izmenom i dopunom Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Palilula za 2021.godinu, usvojili su Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja Gradske opštine Palilula za period od 2022. do 2028. godine. Razmatran je i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar – septembar 2021. godine.

    „Transferna sredstva grada Niša za opštinu Palilula smanjena su za šest miliona dinara. Zato je urađen rebalans budžeta, čime se dovodi u pitanje realizacija nekih od planiranih opštinskih projekata. Treba da uskladimo ta planirana sredstva sa onim što je realno ostvarljivo u ovom trenutku, obrazložio je predsednik Gradske opštine Palilula Bratislav Vučković. Od januara do septembra, ove godine, realizovano je oko 70 odsto budžeta opštine. Predsednik opštine Palilula je posebno istakao da je, prvi put ove godine uređeno 25 kilometara atarskih i nekategorisanih puteva. Sa infrastrukturnim aktivnostima se nastavlja i u narednom periodu. (D.V)