Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Poljoprivreda

  POLJOPRIVREDA

  Na teritoriji GO Palilula se nalazi 15 sela i to 10 u ravničarskom reonu:

  • Pasi Poljana
  • Bubanj Selo
  • Gornje Međurovo
  • Donje Međurovo
  • Čokot
  • Novo Selo
  • Lalinac
  • Mramor
  • Mramorski Potok
  • Krušce

  i 5 u brdsko-planinskom reonu:

  • Donje Vlase
  • Gabrovac
  • Vukmanovo
  • Berbatovo
  • Suvi Do

  Ruralni deo Opština Palilula je prirodno – geografska kombinacija ravničarskog (u slivu Nišave i Južne Morave) i brdsko-planinskog reljefa, sa izvanrednim potencijalom za razvoj poljoprivrede i organske proizvodnje hrane.

  U ravničarskom području je zastupljena ratarsko-povrtarska proizvodnja i uzgoj krupne stoke (krave muzare i tovna grla), dok je u brdsko-planinskom reonu najzastupljenija voćarska proizvodnja i uzgoj sitne stoke (ovce i koze).

  Ukupna poljoprivredna površina GO Palilula je 7.377 ha. Struktura je sledeća:

   • Oranice i bašte – 5.413 ha
    • Žito – 3.349 ha
    • Industrijsko bilje – 17 ha
    • Povrtno bilje – 859 ha
    • Krmno bilje – 686 ha
    • Ostalo – 502 ha
   • Voćnjaci – 324 ha
   • Vinogradi – 247 ha
   • Livade – 318 ha
   • Pašnjaci – 1.075 ha

  Obrasla šumska površina – 1.719 ha