Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Pravna pomoć

  BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

  Pravo na besplatan pravni savet u prostorijama Gradske opštine Palilula imaju sva lica sredom i četvrkom od 09,00 sati do 14,00 sati.

  Pravo na ostvarivanje usluge besplatne pravne pomoći građani ostvaruju pod sledećim uslovima:

  • Da imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Palilula.
  • Da su materijalno ugroženi ( nosioci socijalne karte ili materijalnog obezbeđenja ili da prihod po članu domaćinstva ne iznosi više od 8.000,00 dinara).
  • Licima koja ostvaruju prava kao  ratni vojni invalid, mirnodopski invalid, invalid rada, porodični invalid, civilni invalid, članovima njihovioh porodica, izbeglim, prognanim i raseljenim licima.
  • Nezaposlenima koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i redovno se prijavljuju kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

  Pravna pomoć biće pružena građanima u vidu usmenih saveta, sastavljanja podnesaka ( tužbe, zahtevi, predstavke, molbe, pravni lekovi), isprava ( ugovor, izjava, zaveštanja), davanja obaveštenja o postupku, uslovima i rokovima za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza kod nadležnih organa.