Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Predsednik skupštine

  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

  NIKOLA BOŽIĆ, dipl.ekonomista i master zaštite životne sredine

  Rođen je 25.09.1985.godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom gradu. Zvanje diplomirani ekonomista stekao na Alfa univerzitetu u Beogradu a zvanje master na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu. Od 2004. do 2014. godine radio je u firmi Eurokomerc D.O.O. kao računovođa a od 2014. je postavljen za rukovodioca finansijskog i računovodstvenog sektora. Od 2012. godine angažovan je na poslovima koordinatora projektnih aktivnosti u Gradskoj opštini Palilula. Od 2016. do 2020. obavljao je dužnost zemenika predsednika Gradske opštine Palilula u Nišu. Govori engleski jezik. Član je Srpske napredne stranke.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  nikola.bozic@palilula.eu

  ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

  BOJANA JOVIĆ, diplomirani ekonomista

  Rođena je 30. oktobra 1987.godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila je u Nišu. Pred Ispitnom komisijom Saveza računovođa i revizora Srbije, 2013.godine stekla je profesionalno zvanje „Računovođa“. Na osnovu položenog ispita, upisana je u imenik profesionalnih računovođa u skladu sa aktima Saveza. U struci je radila sedam godina. Od 2016. do 2020. bila je član Veća Gradske opštine Palilula u Nišu. Član je Srpske napredne stranke od osnivanja.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  bojana.jovic@palilula.eu