Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Prijem građana

  Prijem Građana

  U prostorijama Gradske opštine Palilula vrši se prijem građana svakog radnog dana od 07,30 sati do 15,30 sati.

  Prijem građana se obavlja na osnovu prethodno podnetog zahteva za prijem koji se može predati lično preko pisarnice opštine Palilula ili predati preko pošte.

  Gradska opština Palilula shodno svojim nadležnostima u Statutu Gradske opštine Palilula, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području.

  Jednokratna novčana pomoć

  Shodno finansijskim mogućnostima Gradska opština Palilula povremeno građanima koji pripadaju socijalno ranjivim grupama odobrava jednokranu novčanu pomoć.

  Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć potrebno je predati sledeću dokumentaciju:

  • zahtev,
  • lična karta podnosioca zahteva (očitana lična karta ili fotokopija),
  • dokaz da je podnosilac zahteva poreski obveznik po svim osnovama (potvrda),
  • dokaz o radnopravnom statusu (potvrda),
  • dokaz o visini penzije(zadnji penzioni ček),
  • dokaz o imovnom stanju (potvrda),
  • dokaz kojim se opravdava osnovanost zahteva, odnosno, da se podnosilac zahteva nalazi u stanju socijalne potrebe koji je predmet zahteva (bolest, siromaštvo, smrtni slučaj, požar i dr.),
  • dokaz o redovnom školovanju (potvrda iz škole).

  NAPOMENA: Dokumentacija ne može biti starija više od 6 (šest) meseci.

  Preuzmite zahtev za odobravanje jednokratne pomoći

  Usluge kombi prevoza

  Gradska opština Palilula poseduje kombi vozilo sa rampom za invalide kojim povremeno prevozi invalide sa svoje teritorije. Potrebno je da korisnici kombi vozila predaju odgovarajuću lekarsku dokumentaciju i popunjeni obrazac zahteva za korišćenje kombi vozila, u prostorijama opštine Palilula na šalteru broj 2.