Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Nasilje u porodici/partnerskom odnosu – ugrožavanje integriteta ličnosti

  Projekat: Nasilje u porodici/partnerskom odnosu – ugrožavanje integriteta ličnosti

  Cilj: Podizanje nivoa svesti gradskog i seoskog stanovništva o nasilju u porodici/partnerskom odnosu

  Opis: Održavanje edukacija na temu nasilja u porodici/partnerskom odnosu u gradskim i seoskim sredinama. Planiraju se dve edukacije, jedna u ruralnom i jedna u urbanom delu opštine

  Izvori finansiranja: GO Palilula, resursi uključenih institucija

  Indikatori: broj održanih edukacija, broj učesnika edukacija, broj obrađenih tema

  Direktni korisnici projekta: gradsko i seosko stanovništvo GO Palilula, OECD

  Nosioci aktivnosti: GO Palilula, Centar za socijalni rad, Sigurna kuća, Policijska uprava Niš, zdravstvene ustanove