Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 21.09.2020

  RAZGOVOR O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, UNAPREĐENJU TURIZMA I KULTURE U OPŠTINI PALILULA

  RAZGOVOR O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, UNAPREĐENJU TURIZMA I KULTURE U OPŠTINI PALILULA

  Zamenica gradonačelnice Niša Dušica Davidović, resorno zadužena za socijalnu zaštitu, Adriana Anastasov, članica gradskog Veća zadužena za kulturu i turizam i Sanja Stojanović, sekretar Crvenog krsta Niš, razgovarale su 21.septembra u Gradskoj opštini Palilula sa predsednikom opštine Bratislavom Vučkovićem i predsednikom Skupštine Nikolom Božićem o saradnji. Nakon upoznavanja sa aktivnostima koje opština Palilula ostvaruje u ovim oblastima, učesnici razgovora ukazali su na potencijale Palilule u turističkoj i ugostiteljskoj ponudi, istorijskom i kulturnom nasleđu, dešavanjima u oblasti kulture, ostvarivanju mera socijalne zaštite. „Kao rukovodstvo opštine, u oblasti socijale izašli smo iz okvira postojeće prakse. Inicirana je saradnja i partnerstva sa ustanovama i organizacijama civilnog društva u oblasti socijalne zaštite i brige o deci i mladima, penzionerima, posebno ranjivim grupama, podsetio je predsednik opštine Palilula Bratislav Vučković. U saradnji sa Centrom za socijalni rad otvorena je Kancelarija Centra u naselju gde pretežno živi romska populacija i stvorili ambijent jednakih mogućnosti za sve.

  Jedno od strateških opredeljenja opštine Palilula, u Akcionom planu razvoja, uz razvoj turizma i ugostiteljstva je i očuvanje istorijskog i kulturnog nasleđa, Zelenu površinu opštine Palilula čini pre svega memorijalni kompleks Spomen parka “Bubanj“ a planinu Seličevicu zbog jedinstvene prirodne lepote, karakterističnog reljefa, bogate flore i faune potrebno je očuvati i zaštititi.

  Opštini Paliluli jako je stalo da se menja slika o našem gradu. Uređenjem kulturno-istorijskih spomenika upravo je prilika da se pokaže koliko je važno da se spomenici koji svedoče o istorijskoj prošlosti grada i ljudi koji su živeli na ovim prostorima, prezentuju turistima na najbolji mogući način“. Opština je zahvaljujući programima prekogranične saradnje i podrške grada učinila napredak na uređenju Spomen kompleksa Bubanj i promociji turističkih i potencijala i znamenitosti u oblasti kulture. Groblje na Delijskom visu je pod zaštitom od 1989.godine. Projektom daljeg uređenja predviđeno je da se kosturnica preuredi u memorijalni kompleks. I niško Staro groblje „Gorica“, pored projektnih uređenja, koje treba nastaviti, i povremenih čišćenja od rastinja i otpada, stalno su i na udaru vandala. Ali to nije dovoljno!? Cilj je da groblja uđu u redovan program održavanja i da dobiju status memorijalnog kompleksa“, Inicijativa je davno pokrenuta?

  Tragovi naše duhovnosti i vere u opštini Palilula su Crkva „Svetog Nikole“, Hilandarski metoh sa Crkvom „Svetog Save“ i Bogoslovijom na Delijskom Visu, Manastir Gabrovac, iz 13.veka, danas pretvoren u Crkvu „Svete Trojice“. Inžinjerijska kasarna iz 1900. izgrađena u stilu neoromantizma, koja podseća na srednjevekovne zamkove, sa kulama i zupčastim završetkom, značajan je arhitektonski objekat u Nišu. Tutunović podrum i Apelova pivara, Rasadnik, železnička pruga, koji svedoče o našem privrednom preporodu (1878) nakon oslobođenja od Turaka. Ove vrednosti, po rečima većnice Adriane Anastasov, koje je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski označila kao prioritet, nisu na odgovarajući način prezentovane i iskorišćene u turističkoj ponudi grada.(Tekst i fotografije D.Vidojković)