Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 26.09.2016

  REVIZIJA STRUKTURE PROGRAMSKOG BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

  REVIZIJA STRUKTURE PROGRAMSKOG BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

  Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština organizovali su (26.09.2016) završni skup u vezi sa predlogom nove strukture programskog budžeta lokalne samouprave, čija je primena predviđena počev od budžeta JLS za 2017. godinu. Skup je održan u Sava centru Beograd. Ovom skupu prethodila su četiri regionalna konsultativna skupa u Novom, Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu a glavni zaključci ovih konsultacija predstavljeni su učesnicima završne konferencije.

  O Unapređenju budžetskog procesa kroz primenu programskog budžetiranja govoriti su ministar finansija Dušan Vujović i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Ursula Lojbli kao i generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

  Programski budžet kao jedan od mehanizama za sprovođenje reformi, po oceni učesnika skupa, omogućiće bolje upravljanje učinkom javne uprave, veću odgovornost korisnika budžeta, uspostavljanje snažnijih veza između godišnjeg budžeta, utvrđivanja prioritetnih rashoda i izdataka i sprovođenja javnih politika, kao i veću transparentnost potrošnje.

  Po rečima ministra Vujovića, usvajanjem izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava biće napravljen novi pomak u kvalitetu budžetiranja. Vrlo je važno da više ne budemo skloni linearnom smanjivanju troškova i broja ljudi, naglasio je Vujović. Ministar je takođe najavio da će do kraja godine biti donete nove odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, što će biti polazna osnova za 2017. “Na to smo obavezni i prema sebi, ali i prema dogovoru koji imamo sa Međunarodnim monetarnim fondom”, rekao je Vujović. On je objasnio da će, prema tom broju zaposlenih u javnom sektoru, biti određivana i masa sredstava za zarade u javnom sektoru. Ministar je najavio i da će do kraja 2016. biti donet i poseban Zakon o platama na lokalniom nivou, dodajući da je već formirana radna grupa koja priprema taj zakonski akt.

  U radu završnog skupa o izradi nove strukture programskog budžeta lokalne samouprave, iz Gradske opštine Palilula Niš, učestvovali su Adriana Anastasov, predsednica Skupštine opštine i Miloš Stojiljković, član opštinskog Veća Palilule.