Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 06.10.2020

  SARADNJA SA CARINARNICOM NIŠ

  Saradnja sa carinarnicom Nis

  Na teritoriji Gradske opštine Palilula nalazi se CARINARNICA NIŠ. Predsednik opštine Palilula Bratislav Vučković primio je 6.oktobra Sašu Milenkovića, upravnika Carinarnice Niš. Razgovaralo se o saradnji i mogućnostima podrške unutrašnjim carinskim jedinicama.

  Područna jedinica – Carinarnica Niš, jedna je od 15 u sistemu Ministarstva finansija-Uprave carina Srbije. U svom sastavu, u Nišu, Knjaževcu, Vranju, Leskovcu, Strezimirovcima, Prokuplju, Ribarcima, Preševu, Ristovcu, Prohoru Pčinjskom, ima uže unutrašnje jedinice, organizovane carinske ispostave i carinski referati. Preko svojih organizacionih jedinica Carinarnica sprovode carinski postupak u putničkom i robnom prometu – mere carinskog nadzora, carinjenje robe, suzbijanje nelegalnog uvoza, carinski upravni i carinski prekršajni postupak, prodaju carinske robe i prinudnu naplatu carinskih dažbina.

  Danas je mesto i uloga carine u velikoj meri drugačija. Osim što je važna karika u lancu podrške međunarodnoj trgovini, savremena carinska služba ima i izuzetno značajnu ulogu u bezbednosnom sistemu svake države, kao segment sistema bezbednosti u okviru borbe protiv međunarodnog terorizma i transnacionalnog kriminala i u sistemu sveukupne zaštite građana.(D.Vidojković)