Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 05.10.2020

    ODRŽAN SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNICIMA STAMBENIH ZGRADA

    ODRŽAN SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNICIMA STAMBENIH ZGRADA

    U Gradskoj opštini Palilula, predsednik opštine Bratislav Vučković sa saradnicima, održao je 5.oktobra sastanak sa profesionalnim upravnicima većih stambenih zgrada, koji brinu o funkcionisanju oko 130 stambenih objekata u opštini Palilula. Dogovoreno je da se sagledavaju problemi i pritužbe građana i u saradnji sa komunalnom inspekcijom opštine rešavaju. Uprava opštine Palilula će pružiti odgovarajuću logističku podršku u aktivnostima oko uređenja i održavanja međublokovskog prostora i sagledavanju drugih proglema koji utiču na kvalitet života građana. (D.V)