Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 31.12.2016

  SERTIFIKATI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA GRADOVA I OPŠTINA

  SERTIFIKATI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA GRADOVA I OPŠTINA

  Odbornici Skupštine Gradske opštine Palilula u Nišu, koji su uspešno savladali e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sistem lokalne samouprave i primena principa dobre uprave“, dobili su SERTIFIKATE. Ovim povodom predsednik opštine Aleksandar Ždrale, u prisustvu predsednice Skupštine opštine Palilula, Adriane Anastasov i zamenika predsednika Skupštine Srđana Vaskovića, čestitao je polaznicima obuke.

  Sgalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizovala je e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sistem lokalne samouprave i primena principa dobre uprave“. Ona je bila namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština Srbije koji po prvi put obavljaju ovu funkciju. Obuka je trajala od 3. oktobra do 4. decembra 2016. godine. Ovu aktivnost SKGO organizovala je u svojstvu partnera na Projektu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke“, koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednosg i saradnju (OEBS).

  Ova osmonedeljna internet obuka ponudila je ključne teme i informacije o ključnim oblastima od važnosti za upravljanje jedinicama lokalne samouprave (JLS), kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave (LS), sistem LS u Srbiji, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasgi, institucijama i organizacijama itd. Cilj ove elektronske obuke je bio da se odbornicima – koji su po prvi put izabrani na lokalnim izborima – približe osnovne informacije od važnosti za njihovo delovanje u skupštinama.

  Projektom je bilo predviđeno da se na teritoriji Republike prijavi 150 odbornika. Nakon obavljenog testiranja, od ukupnog broja prijavljenih, preko 350 učesnika obuke ostvarilo je pravo na sertifikat. Iz Gradske opštine Palilula, ovaj program je uspešno završilo šestoro odbornika.(D.V, EKOpolis)