Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 21.08.2020

    SKUPŠTINSKO RUKOVODSTVO PALILULE

    Skupstinsko rukovodstvo opstine Palilula

    NIKOLA BOŽIĆ, dipl.ekonomista i master zaštite životne sredine, je odlukom odbornika (24.za i 1 protiv) izabran za predsednika SKUPŠTINE Gradske opštine Palilula. Rođen je 25.09.1985.godine u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom gradu. Zvanje diplomirani ekonomista stekao na Alfa univerzitetu u Beogradu a zvanje master na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu. Od 2004. do 2014. godine radio je u firmi Eurokomerc D.O.O. kao računovođa a od 2014. je postavljen za rukovodioca finansijskog i računovodstvenog sektora. Od 2012. godine angažovan je na poslovima koordinatora projektnih aktivnosti u Gradskoj opštini Palilula. Od 2016. do 2020. obavljao je dužnost zemenika predsednika Gradske opštine Palilula u Nišu. Govori engleski jezik. Član je Srpske napredne stranke.

    JOVICA DAMNJANOVIĆ, diplomirani pravnik (1976), postavljen je na mesto sekretara Skupštine opštine Palilula. Ima više od 20 godina radnog iskustva na domaćim i međunarodnim razvojnim projektima. Radio je na projektima reforme i modernezacije jedinica lokalnih samouprava kao saradnik Stalne konferecije gradova i opština i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Jovica je bio višegodišnji saradnik Svetske banke za proceduru i sistem izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srbiji. Odlično poznaje sistem javne državne uprave u našoj zemlji, a poseduje i iskustvo u radu sa gradovima i opštinama u regionu jugoistočne Evrope – Bugarska, Makedonija, Hrvatska, BiH, Crna Gora i Ukrajina.