Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 16.11.2020

  SLOBODANKA ĐORĐEVIĆ MLADENOVIĆ NAČELNICA UPRAVE OPŠTINE PALILULA

  SLOBODANKA ĐORĐEVIĆ MLADENOVIĆ NAČELNICA UPRAVE OPŠTINE PALILULA

  Veće Gradske opštine Palilula, na sedmoj telefonskoj sednici održanoj 16.novembra, po sprovedenom postupku konkursa, donelo je rešenje o postavljenju Slobodanke Đorđević Mladenović, diplomorane pravnice za načelnicu Uprave Gradske opštine Palilula u Nišu.

  Slobodanka Đorđević Mladenović, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Nagrađena od Fakulteta kao najbolji diplomirani student školske 1986/87. Pravosudni ispit položila 1996. u Beogradu. Zaposlena je od 1989. U struci radi kod istog poslodavca, Grada Niša, odnosno Gradske uprave Grada Niša, više od 30 godina. Stručne pravničke poslove obavljala je u: SIZ-u fizičke kulture Opštine Niš – normativni poslovi; Sekretarijatu za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave Grada Niša: poslovi Komisije za planove/ vođenje upravnog postupka povodom izdavanja lokacijskih, odnosno urbanističko- tehničkih uslova/ legalizacija bespravno izgrađenih objekata/ poslovi saobraćaja/ stambeni poslovi/ poslovi izdavanja građevinskih dozvola. U Upravi za planiranje i izgradnju obavljala je: poslove izdavanja odobrenja za gradnju, potvrđivanja prijave radova i izdavanja upotrebnih dozvola za objekte u redovnom postupku i postupku legalizacije objekata. U istoj Upravi obavljala je i poslove šefa Odseka za poslove legalizacije i koordinatora Odseka za kapitalne investicije.

  U Gradskoj opštini Palilula postavljena je 2016. za sekretara Skupštine opštine u četvorogodišnjem mandatu, koji je uspešno obavila. U Sekretarijatu za ozakonjenje Gradske uprave Grada Niša, u posebnoj jedinici ozakonjenja organizovala je rad, pružala stručnu pomoć, kontrolisala akte urađene od lica angažovanih po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ozakonjenja i potvrđivala njihovu ispravnost. Poseduje više sertifikata o stručnom usavršavanju u oblasti upravnog postupka i uzbunjivanja. Govori ruski i engleski jezik.(D.V)